Latest Articles

Basahin At Unawaing Mabuti Ang Tanong Sa Bawat Bilang. Isulat Ang Letra Ng Tamang Sagot…

Basahin at unawaing mabuti ang tanong sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot. 1. Dala-dala ko siya, ngunit ako rin ay dala niya. Ito ay halimbawa ng A. bugtong B. konotasyon C. denotasyon D. palaisipan

Nasa Taas Po Yung Kuwento Gowain Sa Pagkatuto Bilang 2: Batay Sa Kuwentong Nabasa, Sag…

nasa taas po yung kuwentoGowain sa Pagkatuto Bilang 2: Batay sa kuwentong nabasa, sagutinang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutangpapel.1. Bokit tinawag ang barangay na Barangay Mabilis?2. Ano ang ginawang mabilis ng Barangay?3.

Dula Dulaan Tungkol Sa Leadership​

Dula dulaan tungkol sa leadership​ Answer: Narito ang isang halimbawa ng dula-dulaan tungkol sa leadership: Tauhan: – Juan – Ang lider ng isang samahan – Maria – Isang miyembro ng samahan – Pedro – Isang miyembro ng

Namatay Hindi Bumaho Hindi Mailing Kasi Malayo

namatay hindi bumaho hindi mailing kasi malayo Answer: Isda Explanation: namamatay nga ang isda pero hindi naman mabaho

Komplikasyon Ng Buhay Sa Bayani Ng Bukid

Komplikasyon ng buhay sa Bayani ng bukid Kadalasang nagiging komplikasyon sa bukid ay ang pagkatuyo ng mga pananim dahil sa sobrang init ang mga pananim ay natutuyo at namamatay. Isa pang komplikasyon sa bukid ay ang pagdating

I Don't Have Enough Money To Dine In A Fancy Hotel, But Can Spend For Organic Or Natura…

I don’t have enough money to dine in a fancy hotel, but can spend for organic or natural food in a inexpensive restaurant. which word in the sentence is the antonym of fancy??​ Answer: Inexpensive Explanation: This

Ibigay Ang Hinihingi Sa Bawat Kolum​

ibigay ang hinihingi sa bawat kolum​ Answer: First column: Job mismatch,Job-skills mismatch, mababang pasahod, mura at flexible labor, kawalan ng seguridad sa pinapasukang kompanya, 2nd column: Hindi maayos dahil sa limitadong tao na dahil may limit para

Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutin Ang Sumusunod Na Tanong Batay Sa…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutin ang sumusunod na tanong batay sabinasang kuwento sa pahina 22-25. 1. Sino si Miguelito? 2.Ano ang masasabi mo sa mga pangyayaring iyong nabasa? Bakit? 3. Napapanahon ba ang suliraning inilahad sa

C. "Panitikang Hapones Ang Tanka At Haiku Na Daan Ng Kanilang Batay Sa Kultura N…

C. “Panitikang Hapones ang tanka at Haiku na daan ng kanilang Batay sa kultura ng mga taga-Japan, isulat sa loob ng kahon ang mga salitang kaugnay o ipinahihiwatig ng mga salita sa biluhaba. Gayahin ang pormat sa